Kurs og opplæring

Det er viktig å ha ansatte som er godt trent og som kjenner sitt fag for å være i stand til å få fullt utbytte av dine maskinstyringssystemer, stikningsutstyr og programvare. På grunn av dette opprettet vi allerede i 2012 SITECH Academy, et profesjonelt kursopplegg som er drevet av profesjonelle kursholdere som alle er sertifiserte av Trimble.

Våre kurs og kursopplegg dekker alt i fra maskinkontroll til tradisjonelle stikningsoppgaver, databehandling og Trimbles programvareløsninger. Kjernegrupper vil være geomatikere, maskinoperatører, formenn og anleggsledere. Kontakt oss direkte for å få et skreddersydd opplegg til din bedrift eller ditt team.

Vi ser også et stort behov for å kunne ta kurs når det er tid til det og uten å måtte reise noen vei for å ta det. Dette sparer både verdifull tid og kostnader på fly og hotell. Kursene inneholder alt som et vanlig kurs gjør og med en avsluttende test for å sikre at kursinnholdet er forstått på en tilfredsstillende måte.