Personvernerklæring for SITECH

Omfang
Denne personvernerklæringen for SITECH Norway regulerer innsamling, bruk og annen form for behandling av persondata hos SITECH Norway AS (“SITECH Norway”) i tilknytning til våre tjenester, SITECH Norways produkter, samt denne nettsiden.

Hvem er ansvarlig for innsamling av persondata?
SITECH Norway AS (Ringeriksveien 32, 3414 Lierstranda, Norway) er den juridiske enheten som står ansvarlig for all innsamling og behandling av dine persondata i sammenheng med produkter, tjenester og nettsider for SITECH Norway.

SITECH Norway utgjør en del av Pon Holdings AS, dets filialer og datterselskaper (“Pon”). SITECH Norway og Pon har forpliktet seg til å respektere og beskytte ditt personvern og sikre persondataene som du deler med oss.

Hvorfor behandler vi dine persondata?
Persondata er informasjon som identifiserer deg som et individ eller relaterer seg til et identifiserbart individ. Når du velger å registrere dine personopplysninger, kontakter oss, eller besøker våre nettsider, vil vi behandle noe personopplysninger om deg. Vi behandler persondata av følgende årsaker:

Personlig kommunikasjon med deg for å informere om SITECH Norway sine produkter og tjenester i tråd med dine valg;
tilby kundeservice, inkludert service omkring kjøp av tjenester og produkter, oppfylle garantiforpliktelser og tilbaketrekking av produkter for egne tjenester og tjenester kjøpt av relaterte bedrifter, samt å håndtere forespørsler eller klager;
administrere og effektuere kjøp av SITECH Norways produkter, inklusive finansiell og logistisk håndtering;
administrere din SITECH Norway brukerkonto;
administrere din deltakelse i konkurranser, promoteringer, undersøkelser eller nettsidefunksjoner;
utføre markedsundersøkelser og forbedre forretningsdrift, tjenester og SITECH Norways produkter for å utvikle nye forretningsområder, produkter og tjenester;
utføre statistiske analyser og rapportering;
tilby tjenester på internett;
kommunikasjon med deltakere og tilbudt lojalitetsprogram;
tilby app-funksjonalitet, inklusive å tilby relevante promoteringsmeldinger;
å kommunisere fremtidig promotering og markedskommunikasjon, inkludert direktemarkedsføring og retargeting;
å sammenstille og/eller anonymisere persondata for å generere andre typer data til vårt bruk;
å samsvare med våre juridiske forpliktelser, løse disputter og styrke våre forpliktelser;
som forøvrig oppgitt på det tidspunktet hvor informasjonen ble innsamlet.
Hvilke persondata behandler vi?
Hvilke persondata vi helt spesifikt behandler avhenger av hvilken nettside, produkter eller tjenester du bruker. Vi behandler følgende persondata.

Persondata du gir oss:

Dette er persondata som du legger igjen når du bruker våre nettsider, produkter eller tjenester. Disse dataene inkluderer for eksempel ditt navn, adresse, kjønn, e-post, telefonnummer, alder og fødselsdato, SITECH Norways produkter du har kjøpt, ditt kontonavn og passord som du lager, samt bankdetaljer ved kjøp av SITECH Norways produkter etc.
Data som er innsamlet via sensorer:

Noen av våre produkter er utstyrt med en eller flere sensorer, eller bruker sensorer som leveres med produktene. Eksempler på sensorer er GPS-mottakere, Wi-Fi eller Bluetooth mottakere, kamera eller trykkskjermer.
Avhengig av formål, og hvilke enheter som er brukt, vil dataene som blir innsamlet via sensorer bli sendt til SITECH Norway samt eventuelle tredjeparter som behøver disse dataene for å kunne yte de avtalte tjenester for SITECH Norway.
Metadata:

Dette er data som er innsamlet eller generert automatisk når du bruker SITECH Norway sine nettsider, produkter eller tjenester. Metadata vil ofte bli innsamlet eller generert når du bruker en datamaskin eller en enhet hvor du sender data via et datanettverk, slik som internett. Disse dataene inneholder data som kan måtte brukes av grensesnittet eller enhetens funksjoner, samt IP-adresser, unike enhetsidentifikatorer, MAC-adresser til Wi-Fi og Bluetooth enheter, informasjonskapsler eller data fra dataaktivitetene i seg selv.
Hvordan behandler vi dine persondata?
I tabellen nedenfor beskriver vi de ulike måtene vi behandler persondata på, og hvilket formål behandling av persondataene har, samt hva som er det juridiske grunnlaget for behandlingen:

Handling Hvilke persondata behandles Hensikten med behandling av persondataene Juridisk grunnlag
Registrering for nyhetsbrev · For- og etternavn, e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 and 14 Samtykke eller legitime interesser
Kontaktskjema til kundeservice · For- og etternavn, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 and 14 Oppfylling av en kontrakt eller legitime interesser
Opprettelse av brukerkonto hos SITECH Norway · For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12, 13 and 14 Samtykke, legitime interesser eller oppfylling av kontrakt,
Registrering av produkter fra SITECH Norway · For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 and 14 Oppfylling av en kontrakt eller legitime interesser
Kjøp av produkter fra SITECH Norway på nettsiden · For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 and 14 Oppfylling av en kontrakt eller legitime interesser
Deltakelse på produktpromoteringer, eventer eller online forum. · For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 and 14 Samtykke eller legitime interesser
Besøker vår nettside (informasjonskapsler) · Metadata
NB: viser til våre Cookie Policy for SITECH Norway for detaljer

Som beskrevet over i punkter: 6, 7, 8, 11, 12, 13 and 14 Samtykke eller legitime interesser
Våre legitime interesser omfatter: markedsføring, annonsering, sikkerhets- (kriminalitet) forebygging, IT-styring, undersøkelser og analyser av våre produkter eller tjenester, forretningsdrift, juridiske hensyn eller internkontroll.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt om tillatelse til å behandle dine persondata når som helst ved å sende en forespørsel om tilbaketrekking til privacy@pon.com.

Hvordan deler eller overfører vi dine personopplysninger?
Vi gjør oppmerksom på at SITECH Norway er en del av Pon-konsernet, og at avdelinger (som IT eller Markedsføring) kan befinne seg på lokasjoner andre steder i verden. Som en konsekvens av dette kan dine personopplysninger deles innenfor og/eller overføres til andre selskaper i konsernet eller andre datterselskaper globalt. Du kan se liste over bedriftens lokasjoner her: http://www.pon.com/en/our-business/bedrijven.

SITECH Norway kan dele dine personopplysninger med produsenten (ene) av ditt SITECH Norway produkt for å yte kundeservice, inkludert produktservice, oppfylle garantiforpliktelser, registrere produkter, utføre statistiske analyser og markedsanalyse, samt til forbedring av forretningsdrift, tjenester og SITECH Norway sine produkter.

SITECH Norway kan dele dine personopplysninger også med tredjeparter når det er nødvendig å utføre visse behandlingstjenester på vegne av SITECH Norway, samt for å legge til rette for tjenestene disse leverer til oss. Disse kan inkludere leverandører av tjenester slik som nettside hosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreoppfyllelse, informasjonsteknologi, revisjon og andre tjenester. SITECH Norway kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter for å tillate dem å sende deg markedskommunikasjon i tråd med dine ønsker. SITECH Norway trenger disse tredjepartene for å behandle og beskytte integriteten til dine personopplysninger. SITECH Norway vil ikke videreselge dine personopplysninger til tredjeparter.

SITECH Norway eller Pon kan omorganisere, slå sammen, eller på annen måte selge eller avhende (del av) et forretningsområde til en annen virksomhet. Hvor slike forretninger relaterer seg til SITECH Norway, kan slik overføring av eierskap omfatte overføring av dine persondata til ny eier og dennes rådgivere.

Vi vil ellers kun frigi dine persondata om dette er påkrevd eller tilvist ved lov, hvor dette er nødvendig for å bekjempe eller unngå svindel, hvor det er nødvendig for å løse konflikter, eller for andre legitime, presserende behov hvor en under omstendighetene må veie dine persondata opp mot personverninteresser slik som sikkerheten til bedriften eller de ansattes sikkerhet.

Hvordan beskytter vi dine persondata?
SITECH Norway vil ta hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot tap og ulovlig behandling av persondata. Dette kan omfatte bruk av sikre registreringsskjema, datakryptering og restriksjoner på tilgang til dine personopplysninger.

Vennligst merk at noen tredjepartsland ikke støtter et tilfredsstillende nivå av beskyttelse for dine personopplysninger. Likevel kan du være sikker på at SITECH Norway vil ta de nødvendige forhåndsregler for å sikre konfidensialitet og beskyttelse av dine personopplysninger. For overføring fra EEA til nasjoner som ikke anses tilfredsstillende av EU, har vi satt i gang egnede tiltak, standard kontraktsbetingelser som tatt opp under EU, for å beskytte dine personopplysninger. Du kan få en kopi at disse tiltakene ved å kontakte oss på: privacy@pon.com.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?
Vi beholder dine persondata så lenge dette er nødvendig eller er tillatt, i tråd med formålet de ble samlet inn for, og i samsvar med gjeldende lovverk.

Kriterier som brukes til å fastslå lagringsperioden er følgende:

Tidsrommet hvor vi har et kundeforhold med deg og tilbyr våre tjenester til deg (for eksempel, så lenge du har en konto hos oss eller fortsatt bruker våre tjenester);
Hvorvidt det er en juridisk forpliktelse hvor vi er subjekt (for eksempel pålegger enkelte lover oss å oppbevare data for våre transaksjoner i et visst tidsrom før de kan slettes); eller
Hvorvidt oppbevaring er tilrådelig sett i lys av vår juridiske posisjon (slik som i forhold til gjeldende statutter med begrensinger, rettstvister eller juridiske undersøkelser
Informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologi
Om du bruker våre nettsider, tjenester, applikasjoner, kommunikasjonskanaler (inkludert e-post) og får tilgang eller bruker verktøy, kan det være at vi bruker informasjonskapsler, web beacons og andre lignende teknologier for lagring av informasjon for å kunne gi deg en bedre, raskere eller sikrere nettleseropplevelser.

Viser til vår Policy for informasjonskapsler for SITECH for forklaring på informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologi, hvor vi bruker denne teknologien og hvordan du kan styre disse teknikkene.

Dine rettigheter
Om du ønsker å forespørre en oversikt, korrigere opplysninger, undertrykke, avgrense eller slette personopplysninger i forbindelse med behandling av persondata, eller om du ønsker å motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger for å videresende dette til et annet firma (til det omfanget disse rettighetene gis deg av gjeldende lovverk), kan du kontakte oss via privacy@pon.com. Vi vil svare på forespørselen i henhold til gjeldende lovverk.

Vennligst klargjør i forespørselen hvilke spesifikke personopplysninger det gjelder. For din beskyttelse, kan vi bare iverksette forespørsler som omhandler personopplysninger assosiert med den konkrete e-post adressen du bruker til å sende forespørselen, og vi kan trenge å verifisere identiteten din før vi utfører forespurt handling. Vi vil forsøke å etterkomme din forespørsel så snart som praktisk mulig, og under alle omstendigheter innenfor gjeldende tidsramme i henhold til lovverket.

Kontakt, spørsmål, tilbakemelding og Ansvarlig for datasikkerhet
Om du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på privacy@pon.com.

Du kan også kontakte vår Datasikkerhetsansvarlig (DPO) på privacy@pon.com. Du har rett til å legge inn en klage ved hjelp av en personvernmyndighet for din nasjon eller region, eller hvor en påstått overtredelse av gjeldende datasikkerhetslovverk inntreffer.

Endring i policy
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Endringer vil trå i kraft når vi kunngjør en revidert personvernerklæring. Om nødvendig vil vi informere deg om endringene i personvernerklæringen på annen måte. Denne erklæringen ble sist endret på dato: 10 Desember 2019.