Bever Field Controller er et stikningsprogram som er spesialtilpasset arbeider i Norske tunneler med Norsk dataflyt. Virker perfekt sammen med Bever Team Online. Bruk de samme dataene, sett ut installasjoner, bolter med mer, mål inn og dokumenter. Sammen med SPS930 totalstasjon er dette en løsning som binder sammen alt som skjer i en tunnel.

Fordeler:

  • En programvare på kontoret
  • Samme grensesnitt som på riggene
  • Enkelt i bruk
  • Lag i tunnel
  • Flere stuffer
  • Flere tunneler og prosjekt
  • Full integrasjon med Trimble SPS930